• Nederlands
  • Engels
Samenwerkingsverbanden
Legal Alliance Partners

Legal Alliance Partners

Aan juridische projecten zijn vaak strakke dead-lines gekoppeld. Lim Legal Services is partner bij het samenwerkingsverband Legal Alliance (www.legalalliance.nl) zodat er altijd voldoende ‘brain’ capaciteit aanwezig is.

Daarnaast beschikt Lim Legal Services over een uitgebreid netwerk van samenwerkende professionals. Afhankelijk van de klus die geklaard moet worden kunnen op projectbasis professionals van diverse disciplines worden ingeschakeld. Te denken valt aan controllers, fiscalisten, mediators, HR consultants, projectmanagers, inkoopprofessionals en algemene managers.

Als leverancier van interim-juridische diensten is Lim Legal Services aangesloten bij de vereniging voor juridische interim professionals (www.vvjip.nl) Deze vereniging hanteert diverse kwaliteitscriteria zodat uitsluitend ervaren zelfstandige interim-juristen daar lid van kunnen worden.

Voor het uitwisselen van ervaring en het klankborden is Lim Legal Services ook verbonden aan van Maerwijck Legal. Een genootschap van interim-juristen, advocaten en mediators. Ook dit samenwerkingsverband is bedoeld voor uitwisseling van expertise en voor wederzijdse ondersteuning in wisselende samenstelling, duur en opzet.

van Maerwijck Legal

van Maerwijck Legal