Expertise

Ondernemingsrecht in de breedste zin des woords is onze expertise.

Ondernemingsrecht in de breedste zin des woords is onze expertise. Juristen denken dan vaak aan Boek 2 van ons burgerlijk wetboek maar wij trekken de term breder. Gewoon alle facetten waarmee een ondernemer in juridische zin te maken krijgt valt binnen ons palet van dienstverlening. In de praktijk komt dat neer op het veelvuldig opstellen van contracten en het uitonderhandelen daarvan. Maar het recht is constant in beweging en u als ondernemer wordt daar ook mee geconfronteerd. Denk aan wat e-commerce en de juridische reactie daarop:

  • cookie law,
  • privacy bescherming,
  • internet-koop en consumentenbescherming.

Ook de Europese regelgeving wordt steeds meer deel van het huidige recht en elk advies moet ook getoetst worden aan deze Europese regelgeving.

Door jarenlange ervaring zijn we redelijk allround geworden maar ons hart en expertise ligt vooral bij:

  • business to business contracten;
  • vragen over energierecht-logistiek-vastgoed-financiering-overnames,
  • e-com recht
  • tender en aanbestedingen
  • overnames en carve-outs
  • herstructurering