• Nederlands
  • Engels
Single Project
Adidas
greenfield realisatie van adidas’ eerste volledig geautomatiseerde distributiecentrum in Duitsland; juridische herstructurering; implementatie van een global dataprotectieprogramma;
Project Details
Categories
Sport
Skills
Project url